(1)
Pradana, Y.; Oktavian, R. Perancangan Augmented Reality Sebagai Media Edukasi Gempa Bumi. JTRM 2021, 3, 35-44.